Thông tin văn bản TB-1676-DKVN-VAQ-2015
 
Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
Nhằm tăng cường an toàn trong vận tải hành khách bằng phương tiện xe cơ giới đường bộ cũng như tăng cường trong công tác quản lý sản xuất, lắp ráp xe cơ giới, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư 54/2014/TT-BGTVT sửa đổi một số điều của Thông tư 30/2011/TT-BGTVT quy quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới, Cục Đăng kiếm Việt Nam đề nghị các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe cơ giới thực hiện một số vấn đề liên quan như sau:
 
1.   Theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 4 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 thì “khoang chở hành lý của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải du lịch phải được chia thành các ngăn” để hành lý không bị xê dịch, đảm bảo an toàn của xe trong quá trình vận chuyến. Do vậy, để đảm bảo an toàn hơn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng xe ô tô khách, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ô tô khách thực hiện bổ sung toàn bộ các thiết kế của các kiểu loại xe ô tô khách đang sản xuất, lắp ráp có khoang chở hành lý chưa được chia thành các ngăn. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế bổ sung đã được phê duyệt, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thực hiện cấp lại giấy chứng nhận chất lượng cho các kiểu loại xe này.
 
2.   Theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 10 của Thông tư 30/2011/TT-BGTVT và Thông tư 54/2014/TT-BGTVT, cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm lập và cấp cho từng xe cơ giới 01 bộ hồ sơ xuất xưởng trong đó có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Do vậy, đề nghị các cơ sở sản xuất chỉ được xuất xưởng xe và giao cho khách hàng khi đã lập đây đủ hồ sơ cho từng xe xuất xưởng theo quy định.
 
3.    Thực hiện triển khai việc đóng số quản lý thùng chở hàng đối với các loại xe tải từ 01/07/2015 (xem hướng dẫn thực hiện đóng số quản lý thùng chở hàng đính kèm theo công văn này).
 
 
Thông tin văn bản TB-1676-DKVN-VAQ-2015 01


HƯỚNG DẪN THỤC HIỆN ĐÓNG SỐ QUẢN LÝ THÙNG XE ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE Ô TÔ TẢI

(Phụ lục đính kèm theo công văn số1676-DKVN-VAQ ngày 11/05/2015)
 
Để thống nhất trong quá trình thực hiện quản lý đối với các loại thùng xe lắp trên các loại xe tải (sau đây gọi tắt là xe) trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc đóng số quản lý thùng xe, kiểm tra ghi nhận các vấn đề có liên quan tới thùng xe trong hoạt động sản xuất, lắp ráp xe cơ giới như sau:

1.      Phạm vi áp dụng:

a.   Hướng dẫn này áp dụng cho các loại xe tải (trừ ô tô tải VAN, ô tô tải Pickup, xe chuyên dùng).
b.     Các xe không phải đóng thêm số quản lý thùng xe gồm:
–    Các loại xe có thùng xe được đóng từ thùng xe của ô tô cơ sở đã được đóng số quản lý thùng xe (giữ nguyên thùng xe hoặc một phần của thùng xe của xe cơ sở đã đóng số quản lý).
–    Các xe có thùng xe là một phần kết cấu của thân xe được liên kết cố định bằng mối hàn.

2.       Yêu cầu về số quản lý thùng xe:

a.     Cấu trúc số quản lý thùng xe:
–      Số quản lý thùng xe có cấu trúc trùng với số khung (số VIN) của xe.
–     Trường họp cơ sở xuất, lắp ráp xe có nhu cầu quy định riêng về lập cấu trúc số quản lý thùng xe (khác với yêu cầu đã nêu ở trên) thì phải đăng ký với Cục Đăng kiểm Việt Nam về cách lập, cách quản lý, nhận dạng liên quan đến cấu trúc số quản lý thùng xe (để thống nhất trong công tác quản lý và tránh bị trùng giữa các cơ sở sản xuất, lắp ráp).
b.     Vị trí đóng, ký tự đóng:
Số quản lý thùng xe phải được đóng tại vị trí đảm bảo các yêu cầu như sau:
–      Phải bố trí đóng bên phải theo chiều tiến của xe;
–      Phải được đóng ở vị trí sao cho dễ đọc từ bên ngoài xe;
–     Vị trí đóng: ở khoảng giữa dầm dọc của thùng xe (là dầm thuộc kết cấu của thùng xe mà khi lắp đặt lên xe cơ sở, dầm này được lắp đặt hoặc tiếp xúc dọc trên bề mặt sát xi của xe cơ sở); Trường hợp không thể bố trí hoặc đóng tại vị trí như đã nêu thì vị trí đóng số quản lý thùng xe phải được đăng ký và được Cục Đăng kiểm Việt Nam chấp thuận.
–     Ký tự sử dụng: Chỉ được dùng các chữ số ả rập và chữ cái La tinh sau đây trong số quản lý thùng xe:1234567890ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ (Các chữ I, O và Q không được dùng). Mau ký tự có thể do các cơ sở sản xuất, lắp ráp lựa chọn sao cho có thể dễ dàng nhận biết số do đơn vị mình đã đóng.
–      Chiều cao ký tự: Tối thiểu 7 mm.

3. Ghi nhận số quản lý thùng xe:

 
Đối với trường hợp số quản lý thùng xe đóng không trùng với số khung (số VIN) của xe thì số quản lý thùng xe phải được in vào phần ghi chú của phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.
 
 
Về tác giả nguyên lợi Sale
Thông tin văn bản TB-1676-DKVN-VAQ-2015
Mời Bạn đánh giá tại đây

Bạn có thể quan tâm:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18006596