>>>  Xem thêm: VẬN TẢI HÀNG HÓA TẠI CÁC THÀNH PHỐ ĐANG PHÁT TRIỂN

                             Phần 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
 

4.4. Khuyến khích ý tưởng về trung tâm gom xếp hàng hóa trong đô thị:

 

4.4.1. Bắt đầu:

 

Những lợi ích kinh tế vĩ mô và vi mô mà các hình thức hợp nhất, thu gom hàng hóa khác nhau mang lại sẽ được trình bày cụ thể, chi tiết. Phần này sẽ giải quyết câu hỏi cách thức để việc đó diễn ra.

 

 
Như chúng ta đã thấy trong chương 2.3, rất nhiều hình thức hợp nhất, thu gom hàng hóa đã có những bước phát triển tự thân, mà không có bất kỳ sự can thiệp của các cơ quan công cộng, chẳng hạn như thị trường bán buôn và các trung tâm dịch vụ hậu cần sở hữu độc quyền điều hành bởi các chuỗi bán lẻ.
 
Về lâu dài, vận chuyển chuyên nghiệp và bộ phận cung cấp dịch vụ hậu cần với sự thống nhất cao độ chính là yếu tố quyết định trong việc thúc đẩy thực hiện các trung tâm gom xếp hàng hóa. Trong khi đó, việc thành lập các sáng kiến cung cấp dịch vụ hậu cần trong thành phố và các mô hình hợp tác sẽ có tác dụng cải thiện vấn đề. Những sáng kiến như vậy cần phải được hỗ trợ bằng cách:
 
•Tạo dựng các khoảng không cần thiết tại các vị trí, địa điểm thuận tiện
•Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và dòng giao thông chất lượng cao
•Trong điều kiện có thể, có thể đưa ra những khích lệ khác như: dành quyền ưu tiên thuê mướn đất đai cho các trung tâm hàng hóa khi đấu giá nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần trong khu vực.
 
Để tham gia một cách độc lập vào hoạt động của các nhà vận tải đường bộ trong trung tâm gom xếp hàng hóa, hoặc các công ty khai thác lớn hơn không hoạt động gom hàng, chính quyền thành phố nên là người khởi xướng, tốt nhất là trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với hiệp hội khai thác vận tải và cộng đồng các doanh nghiệp bán lẻ. đó là những sáng kiến về lâu dài và liên quan đến nhiều khía cạnh, ví dụ như:

•Tạo dựng nhận thức cho cộng đồng 

•Bao hàm tất cả các bên liên quan 
•Tăng thêm kinh phí thực hiện 
•Phát triển khái niệm hoạt động chuyên nghiệp 
 
Trong bối cảnh châu Âu, chính quyền thành phố không phải là những người duy nhất đi tiên phong, xây dựng và nâng cấp rất nhiều các trung tâm cung ứng dịch vụ hậu cần đang hoạt động. Mà những trung tâm này còn nhận được những hỗ trợ cơ bản từ chính phủ và cộng đồng chung châu Âu. Từ đây có thể thấy việc có một cơ quan chủ quản là vô cùng cần thiết và hữu dụng, đại diện cho các hoạt động cung ứng dịch vụ hậu cần khác nhau trong thành phố phục vụ cho cơ quan nhà nước và cho toàn cộng đồng.
Tại Đức, Deutsche GVZ-Gesellschaft “(DGG), Bremen, đảm nhận vai trò này. Các trung tâm cung cấp dịch vụ hậu cần khác nhau trong thành phố (xem hình trang 51), không chỉ được hỗ trợ mà còn được tổ chức này giám sát và điều tra. Tổ chức này hoạt động như một nền tảng tri thức quan trọng để đảm bảo rằng các các bài học kinh nghiệm được phổ biến đến các thành viên và những bên quan tâm.
 
bản đồ
Hình 51:
Địa điểm các Trung tâm cung ứng dịch vụ hậu cần đô thị của Đức.
Đồ họa bởi Deutsche GVZ- Gesellschaft (GVZ), 2010

 

4.4.2. Tổ chức thiết lập trung tâm vận tải hàng hóa

Rõ ràng, có rất nhiều loại hình khác nhau trong một trung tâm hợp nhất và thu gom hàng hóa. Một ví dụ về quan niệm thể chế sẽ là như thế nào sẽ được trình bày ở đây.
 
Bước đầu, thành phố cung cấp đất cho việc xây dựng các trung tâm hợp nhất và vận chuyển hàng hóa. Một liên doanh các nhà đầu tư tư nhân thu mua những khu đất nhượng quyền, lên kế hoạch, xây dựng, và hoạt động trung tâm
 
Một đoàn thể hợp tác được thành lập để lôi kéo các bên liên quan trong các vấn đề liên quan đến trung tâm vận chuyển hàng hóa, với các công ty liên doanh là thành viên chính
 
Các nhà khai thác vận tải khu vực thành phố đã kí kết để trở thành thành viên của đoàn thể hợp tác và thuê không gian hoạt động tùy theo nhu cầu của mình.
 Liên doanh hoạt động sẽ mang lại những dịch vụ sau:

•Kiểm soát truy nhập và an ninh;

•Quản lý nhà máy và quản lý công nghiệp;
•Vận hành các trạm đầu mối nhận hàng và phân phối để giao hàng đến các địa điểm cuối.
•Vận hành hệ thống xử lý hàng hóa trung tâm, hồ sơ cước phí,v.v..

Các dịch vụ phụ trợ khác có thể được cung cấp theo nhu cầu, bao gồm:

•Kho giữ hàng 

 

•Bãi đậu xe an toàn
•Chăm sóc, bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu cho phương tiện
•Nơi ăn ở, nhà hàng cho tài xế,v.v..
 
Tại châu Âu, rất nhiều trung tâm vận hợp nhất và vận chuyển hàng hóa công cộng được tổ chức dưới hình thức quan hệ đối tác giữa khu vực công cộng- tư nhân (PPP).
 

Vận tải hàng hóa ở các tp  lớn p14

4.3. Khuyến khích dịch vụ cung ứng hậu cần trong đô thị, đề án giao hàng trong phạm vi nhỏ lẻ

 

Khái niệm này đã được trình bày chi tiết trong Chương 3.7.3, và nên được coi là một biện pháp lâu dài do tính phức tạp của nó. Tuy nhiên, một khi đề án trung tâm hợp nhất và thu gom hàng hóa liên điều hành đi vào hoạt động, mục tiêu tiến tới thực hiện đề án giao hàng trong phạm vi nhỏ lẻ sẽ dễ dàng đạt được. Để hỗ trợ khái niệm đó, có ba phương pháp tiếp cận đó là:

 

■Thuyết phục cộng đồng doanh nghiệp địa phương;

 

 
Lựa chọn đầu tiên là thuyết phục các doanh nghiệp địa phương đưa ra các đề án của riêng mình để giảm giá thành và tăng độ tin cậy cho hoạt động giao hàng của mình. Chính quyền thành phố có thể hỗ trợ những sáng kiến đó bằng cách cung cấp những kho chứa hàng có vị trí chiến lược và làm những đoạn đường chất lượng tốt giữa bãi đỗ xe và lối ra vào cửa hàng. Việc thành lập những khu vực dành cho người đi bộ cũng là một lựa chọn. Hỗ trợ lập luận chính cho sự phát triển của đề án cung ứng dịch vụ hậu cần đô thị trung tâm/vệ tinh từ quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp là:
 
•Những chiếc xe vận tải đường dài có điểm đến là trung tâm hợp nhất và thu gom hàng hóa và sẽ không đi vào các khu phố bán lẻ chật hẹp.

 

Kết quả :tiết kiệm được chi phí vận tải đường dài.

 

 

 

•Vận chuyển trong thành phố có thể diễn ra thường xuyên, hiệu quả và đoán định được.

 

Kết quả: tiết kiệm chi phí vận tải

 

 
•Có khả năng tổ chức những khu vực chứa hàng xa khỏi khu vực trung tâm thương mại (CBD) và truy nhập dễ dàng cho các nhà cung ứng dịch vụ hậu cần ở trung tâm hợp nhất, thu gom hàng hóa.

 

Kết quả: tiết kiệm được chi phí lưu kho

 

 

 

■Thuyết phục các nhà khai thác dịch vụ vận tải:

 

 

 

Những nhà khai thác dịch vụ tư nhân đã có thị phần lớn trên thị trường có thể quyết định sẽ là người đi tiên phong trong ứng dụng đề án dịch vụ vận tải hàng hóa trong khu vực nhỏ lẻ. chính quyền thành phố có thể song song hỗ trợ quá trình này bằng cách cung cấp những khu vực dỡ hàng hóa độc quyền, có kiểm soát việc truy nhập hoặc hỗ trợ giảm lệ phí cấp phép đi vào thành phố.

 

 

 

■Những lý lẽ ủng hộ từ quan điểm của các nhà khai thác là:

 

 
•Khối lượng hàng hóa và lịch trình triển khai phương tiện vận chuyển ổn định, có thể dự đoán được •Mối quan hệ khách hàng (người nhận) liên tục được duy trì.
 

 

Phải thực hiện tuân theo các biện pháp qui định:

 

 
Cuối cùng, một số biện pháp mạnh mẽ hơn cần thiết về phía chính quyền địa phương nhằm đem lại động lực cho những thay đổi cần thiết và để các hoạt động diễn ra trôi chảy.
 

 

■Xử lý chọn lọc và hạn chế quyền truy nhập:

 

 
Ví dụ: các nhà khai thác chỉ thuê không gian phù hợp, tương ứng với trung tâm hợp nhất, thu gom hàng hóa tương ứng sẽ nhận được giấy phép truy nhập.
 

 

■Đấu thầu nhượng quyền những khu vực nhất định chỉ phục vụ giao hàng:

 

 
Ví dụ: việc ưu đãi này chỉ áp dụng cho việc vận chuyển hàng hóa có tải trọng nhỏ hơn 100kg .

 

 

5. Tóm tắt thông tin.

 

Tại các thành phố phát triển và đang phát triển, những nhận thức liên quan đến giao thông vận chuyển hàng hóa trong đô thị ngày một gia tăng. Những nỗ lực nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực lại phụ thuộc rất nhiều vào tình hình địa phương. Việc bảo tồn các thành phố cổ và giảm thiểu tiếng ồn cũng là những vấn đề phổ biến ở nhiều thành phố ở châu Âu. Hầu hết các thành phố đang phát triển từ lâu rồi chỉ tập trung vào việc vận chuyển hàng hóa trong đô thị gây ra tắc nghẽn, vấn đề thực sự được coi là gốc rễ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như làm gia tăng lượng khí thải GHG gây hiệu ứng nhà kính và những tác động tiêu cực đến chất lượng không khí trong khu vực

 

 
Các thành phố đang phát triển phải đối mặt với rất nhiều thách thức với ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu trong tương lai và cấu trúc của đô thị hậu cần. Trong đó có vấn đề gia tăng nhanh chóng dân số đô thị, tăng lượng phương tiện cơ giới, tăng chất lượng cuộc sống, cùng với đó là việc tháo dỡ các kết cấu bán lẻ trong các khu vực phố cổ. Một số xu hướng này cũng có thể được nhận thấy ở các khu dân cư đô thị phương tây. Những nỗ lực cần thiết tại các khu vực sau này để đảo ngược hoặc ít nhất là ngăn chặn sự phát triển không mong muốn, tức là những vấn đề này được giải quyết càng sớm tại những thành phố đang phát triển thì chi phí cho những biện pháp cần thiết càng đỡ tốn kém hơn, đồng thời những ích lợi mà xã hội, nền kinh tế và môi trường được hưởng càng lớn hơn.
 
Những hành động được đề xuất trong cuốn tài liệu này bao gồm cả những khái niệm đã được chứng minh, minh họa với những nghiên cứu được rút ra từ một loạt các thành phố trên thế giới, và những biện pháp tiên tiến. Ở đây nhấn mạnh sự cần thiết liên kết hoạt động giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân để cải thiện hiệu quả vận tải hàng hóa trong đô thị và mục tiêu cuối là giảm bớt những tác động tiêu cực. Do việc vận chuyển hàng hóa trong đô thị chủ yếu nằm trong tay các công ty tư nhân, từ các doanh nghiệp nhỏ lẻ đến các nhà khai thác toàn cầu, nên không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa các bên liên quan.
 
Không có bất kì kế hoạch cụ thể nào, hay các biện pháp cần thiết được định sẵn để làm giảm những tác động tiêu cực từ luồng giao thông vận tải hàng hóa trong đô thị. Các nhà hoạch định chính sách sẽ phải lựa chọn những biện pháp thích hợp để giải quyết hầu hết các vấn đề cấp bách hiện nay, và có thể những biện pháp đó sẽ được áp dụng cụ thể tùy theo bối cảnh khu vực. Tuy nhiên, vẫn có những mục tiêu cụ thể mà các nhà chức trách thành phố nỗ lực để đạt được, đó là khi dịch vụ hậu cần trong thành phố được quản lý và điều hành theo phương thức hiệu quả và phù hợp.
 
Phương pháp tiếp cận có thể là : các khu vực thành phố và đô thị lớn phải phát triển và tiến hành xây dựng chiến lược khả thi nhằm tối ưu hóa hệ thống vận tải hàng hóa trong đô thị. Nền kinh tế và môi trường phát triển bền vững, cũng như chất lượng cuộc sống đô thị phụ thuộc vào điều đó.

 

 
Những đặc điểm của hoạt động vận tải bền vững đô thị
Những đặc điểm của hoạt động vận tải bền vững đô thị
 
 
 
 
 
Về tác giả
nguyên lợi Sale
 
VẬN TẢI HÀNG HÓA TẠI CÁC THÀNH PHỐ ĐANG PHÁT TRIỂN (P14)
Mời Bạn đánh giá tại đây

Bạn có thể quan tâm:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18006596